Disclaimer

Begripsomschrijving van onze disclaimer

gebruik(en): alle denkbare handelingen;
de gebruiker: de bezoeker van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website van Karbouw. Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door Karbouw met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch aanvaardt Karbouw geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden op de site.

Intellectuele rechten

Karbouw is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Karbouw. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dien je schriftelijk vooraf aan ons te verzoeken. Ben je van mening dat jij zelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website? Neem dan even contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing.

Vragen?

Als je nog vragen of twijfels hebt, kun je contact met ons opnemen.