Geschreven op
21 juni 2021

Hof van Duurzaamheid: voorbeeldproject voor duurzame woningbouw in Amersfoort

Geschreven op 21 juni 2021

Karbouw is gestart met het bouwen van woningen op het perceel tussen de tussen de Laan van Duurzaamheid en de Rondweg Noord in Amersfoort. Het wordt een unieke, aardgasloze en groene woonwijk bestaande uit 110 appartementen (waaronder 7 urban villa’s) en 40 eengezinswoningen bestemd voor een mix van doelgroepen.

Houtbouw
Wat de woonwijk zo bijzonder maakt is dat de 40 eengezinswoningen en de 7 urban villa’s gebouwd worden in hout: Crosslaminated Timber (CLT) oftewel kruislaags hout. Deze schone bouwstijl zorgt voor een lagere CO2-uitstoot van het bouwproces, minder transportbewegingen en de mogelijkheid tot verplaatsen en recyclen van de woning. Een eerlijke manier van bouwen, die in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Deze Amersfoortse wijk is een bijzonder voorbeeld van hoe het ook kan; er werden nog niet eerder in Nederland woningen van hout op deze schaal gebouwd. Bij houtbouw is de bouwplaats geen plek meer voor fabricage, maar voor montage. Een woning komt in onderdelen naar de bouwplaats en wordt daar in elkaar gezet. Het neerzetten van een woning duurt ongeveer 1,5 dag. Lees meer over houtbouw op de website van onze partner Treetek.

Winst voor het milieu
De ambities bij dit project zijn groot. We willen nog verder verduurzamen in de bouw. Er rijden voor dit project al 25 – 30% minder vrachtauto’s, maar we willen en kunnen nog beter. We zetten belangrijke stappen in die richting. Zo zijn er op de bouwplaats nu 3 laadpalen aangelegd, omdat er veel elektrisch bouwverkeer rijdt.

Huurwoningen
Alle 150 woningen en appartementen die we hier bouwen worden later dit jaar te huur aangeboden. Een deel van de appartementen is bestemd voor de sociale verhuur zijn. Een groot deel van deze appartementen zal straks aangeboden worden door de woningcorporatie. De rest van de appartementen en de woningen en urban villa’s zal makelaar Uppmärk naar verwachting in het najaar van 2021 te huur gaan aanbieden. Mensen kunnen zich hiervoor inschrijven via: hethofvanduurzaamheid.nl.

Partners
Treetek verzorgt de houtbouw. Studio Nauta is verantwoordelijk voor de architectuur en landschapsontwerper Le Far West heeft al heel vroeg in het ontwerpproces de buitenruimte ontworpen. Het groen zal aangelegd worden door VIC Landscapes. De onderhoudsarme kozijnen in de houten woningen zijn van Platowood Fraké en worden geleverd door Timmerfabriek Frank van Roij.